Aduan

Program Hari Bertemu Pelanggan Parlimen Gombak Dengan Kerjasama MCCA

Parlimen Gombak telah menganjurkan Program Hari Bertemu Pelanggan yang berlangsung dengan jayanya pada 23 September 2023. Program ini adalah salah satu inisiatif untuk lebih mendekatkan diri dengan rakyat dan menawarkan perkhidmatan yang bermanfaat kepada mereka.

Program ini telah dirasmikan dengan penuh semangat oleh Menteri Besar Selangor, YAB Dato’ Seri Amirudin Shari. Beliau telah memberikan ucapan aluan kepada semua yang hadir dan menggariskan pentingnya inisiatif ini dalam menyokong keperluan komuniti siber.

Sebagai sebahagian daripada usaha ini, Persatuan Pengguna Siber Malaysia (MCCA) turut serta sebagai rakan kerjasama. MCCA telah membuka kaunter atau booth untuk menyediakan perkhidmatan aduan berkaitan jenayah siber kepada orang ramai. Kaunter ini memainkan peranan penting dalam membolehkan individu mengemukakan aduan berkaitan isu-isu siber yang mereka hadapi.

Pengerusi MCCA, Datuk Ahmad Noordin Ismail, dan Setiausaha Agung MCCA, Datuk Ayu Puteh, turut sama turun padang dalam program ini. Mereka tidak hanya hadir sebagai wakil MCCA, tetapi juga sebagai individu yang memberi perhatian dan mendengar dengan teliti aduan-aduan yang diterima. Tindakan ini menunjukkan kesungguhan MCCA dalam menangani isu-isu berkaitan jenayah siber.

Selain daripada memberikan perkhidmatan aduan, program ini juga bertujuan untuk menghebahkan lagi kehadiran MCCA sebagai rakan pembela dan pendidik dalam dunia siber. Ini adalah langkah penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jenayah siber, garis panduan keselamatan siber, dan adab yang seharusnya diamalkan dalam ruang siber.

Program Hari Bertemu Pelanggan Parlimen Gombak dengan kerjasama MCCA merupakan contoh yang baik tentang bagaimana kerajaan dan agensi berkaitan boleh bekerjasama untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya program seperti ini, diharapkan lebih banyak individu dapat mendapatkan bantuan dan pemahaman dalam menghadapi cabaran dalam dunia siber yang semakin kompleks.

GALERI