Aduan

Pendahuluan

Persatuan Pengguna Siber Malaysia atau Malaysia Cyber Consumer Association (MCCA) ialah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) yang ditetapkan di bawah Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966.

Ia ditubuhkan pada 8 Oktober 2018 atas inisiatif sekumpulan aktivis yang mahukan perubahan dalam landskap dunia siber.

Objektif Penubuhan

Misi

Mendidik, Membela dan Advokasi