Aduan

Membina Harapan Pengguna Siber

Membangunkan masyarakat siber yang bijak, selamat dan bertanggungjawab.

MENDIDIK

Mendidik pengguna siber mengenai hak, tanggungjawab, dan cara menggunakan teknologi secara bijak dan selamat.

MEMBELA

Membela hak dan kepentingan pengguna siber di Malaysia dan mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan pengguna siber.

ADVOKASI

Advokasi untuk mengembangkan dasar, undang-undang dan peraturan yang berkesan untuk perlindungan pengguna siber.

"MCCA fokus kepada pembangunan masyarakat siber yang bijak dan selamat, melindungi hak dan kepentingan pengguna siber, dan memperjuangkan dasar dan undang-undang yang melindungi pengguna siber."
Siraj Jalil
Presiden MCCA

Anda adalah mangsa jenayah siber? Buat aduan sekarang.

Aktiviti MCCA
[Aktiviti] Program Ekonomi Komuniti Digital Kedah
[Aktiviti] Program Ekonomi Komuniti Digital Kedah
Posted on
[Aktiviti] Seminar Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023
[Aktiviti] Seminar Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023
Posted on
Previous
Next
Artikel Terkini