Aduan

Membina Harapan

Pengguna Siber

Play Video
Artikel Terkini

MENDIDIK

Mendidik pengguna siber mengenai hak, tanggungjawab, dan cara menggunakan teknologi secara bijak dan selamat.

MEMBELA

Membela hak dan kepentingan pengguna siber di Malaysia dan mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan pengguna siber.

ADVOKASI

Advokasi untuk mengembangkan dasar, undang-undang dan peraturan yang berkesan untuk perlindungan pengguna siber.

"MCCA fokus kepada pembangunan masyarakat siber yang bijak dan selamat, melindungi hak dan kepentingan pengguna siber, dan memperjuangkan dasar dan undang-undang yang melindungi pengguna siber."
Siraj Jalil
Presiden MCCA
Aktiviti MCCA

Anda adalah mangsa jenayah siber? Buat aduan sekarang.