Aduan

Mengawal Digital Malaysia: Strategi Pelbagai Aspek Menentang Jenayah Siber

Dalam konteks meningkatnya kompleksiti dunia digital, seruan untuk segera mengemaskini undang-undang berkaitan jenayah siber Malaysia dan keupayaan penguatkuasaan tidak dapat menjadi lebih tepat.

Artikel ini merangkumi satu strategi yang komprehensif dan berbilang aspek untuk meningkatkan keupayaan negara kita dalam menangani jenayah siber, disokong oleh Persatuan Pengguna Siber Malaysia (MCCA).

Rancangan untuk Undang-undang dan Pelaksanaan Keselamatan Siber

 1. Penyemakan Segera Undang-Undang Sedia Ada: Mengambil kira laju perkembangan teknologi, terutamanya kecerdasan buatan (AI), rangka kerja perundangan kita mesti dikemaskini dengan segera. Pembentukan satu Rang Undang-Undang Keselamatan Siber yang baharu adalah penting untuk keselamatan digital negara.
 2. Kerjasama Antarabangsa: Untuk menetapkan preseden yang efektif dan memudahkan penguatkuasaan melintasi sempadan, Malaysia perlu bekerjasama dengan organisasi dan agensi antarabangsa untuk menyesuaikan undang-undang siber kita dengan standard global.
 3. Kesedaran Awam dan Pendidikan: Tanggungjawab untuk meningkatkan kesedaran tentang jenayah siber tidak seharusnya terletak semata-mata pada pihak polis, tetapi harus melibatkan organisasi pengguna, sekolah, dan platform media.
 4. Audit dan Penilaian Teknologi: Penilaian teliti terhadap landskap teknologi sedia ada kita, termasuk keupayaan AI, adalah penting. Ini akan memerlukan sumbangan dari pakar keselamatan siber, saintis data, dan peretas etika.
 5. Penyertaan Berbilang Pihak: Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti syarikat teknologi, organisasi pengguna, dan akademik dalam memahami bagaimana negara-negara maju menangani jenayah siber memastikan pendekatan yang holistik.
 6. Pemantauan dan Tindakan Langsung: Satu rangka kerja kebangsaan harus dibangunkan untuk pemantauan aktiviti siber secara langsung, membolehkan tindak balas segera terhadap ancaman yang muncul.
 7. Panduan AI yang Beretika: Pembangunan AI harus dipandu oleh prinsip-prinsip etika yang sejajar dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial.
 8. Mekanisme Pelaporan dan Kejelasan: Sistem yang telus dan cekap untuk melaporkan insiden jenayah siber akan memberi kuasa kepada warga negara dan menyumbang kepada pengumpulan data dan pembentukan dasar.
 9. Pengesahan Pengguna dan Penyulitan Data: Melaksanakan pengesahan pengguna yang canggih dan penyulitan data dalam platform komersial dan sosial boleh mengurangkan penipuan dan akses tanpa kebenaran secara drastik.
 10. Penyemakan dan Pembatalan Undang-undang Usang: Untuk memastikan rangka kerja perundangan adalah semasa, undang-undang lama yang melindungi penjenayah siber atau menghukum yang tidak bersalah perlu disemak dan mungkin dibatalkan.

Argumen untuk Jabatan Khas Jenayah Siber

Pemerdagangan yang dicadangkan dalam unit jenayah siber di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (CCID) kepada satu Jabatan Jenayah Siber sepenuhnya dalam Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan menawarkan banyak kelebihan, seperti:

 • Kecekapan Pakar
 • Sumber Tumpuan
 • Kepertanggungjawaban yang Lebih Besar
 • Hubungan Strategik
 • Keyakinan Awam yang Meningkat

Selain itu, jabatan ini boleh memberikan pandangan yang dapat dijalankan kepada pembuat undang-undang, menyelaraskan koordinasi dalaman, dan mewakili Malaysia sebagai pemain yang serius dalam usaha keselamatan siber antarabangsa.

Kesimpulan

Dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin di-digitalkan, sikap serong tidak boleh dipertimbangkan. Satu strategi komprehensif yang melibatkan tindakan perundangan, penyertaan pelbagai pihak, dan pendidikan awam adalah penting. Pembesaran yang dicadangkan bagi unit jenayah siber kepada Jabatan Jenayah Siber yang disokong oleh Suruhanjaya Keselamatan Siber akan menjadi langkah besar dalam melindungi hadapan digital Malaysia. Mari berganding bahu untuk mencipta landskap digital yang lebih selamat dan terjamin untuk semua rakyat Malaysia.