Aduan

Navigating the Nexus: Cybercrime and the Rise of Artificial Intelligence.

Pada 13 Jun 2024, Multimedia University Law Society telah menganjurkan program bertajuk “Navigating the Nexus: Cybercrime and the Rise of Artificial Intelligence” yang berjaya menarik penyertaan kira-kira 50 peserta. Program ini bertujuan mendalami isu-isu yang timbul di persimpangan antara jenayah siber dan perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI).

Program ini menampilkan dua orang panelis terkemuka dalam bidang mereka. En. Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia (MCCA), berkongsi pandangan tentang bagaimana AI mempengaruhi keselamatan siber dan hak pengguna. Beliau menekankan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam melindungi pengguna daripada ancaman siber yang semakin kompleks.

Ms. Kokilah Kanniappan, seorang Senior Associate di Low & Partners, turut serta dengan menyumbang pandangan mengenai aspek perundangan berkaitan jenayah siber dan AI. Beliau membincangkan isu-isu perundangan yang timbul daripada penggunaan AI dalam jenayah siber dan bagaimana undang-undang sedia ada boleh menyesuaikan diri dengan teknologi yang berkembang pesat ini.

Program ini berjaya menarik minat pelbagai golongan peserta termasuk pelajar, profesional undang-undang, dan mereka yang berminat dalam keselamatan siber. Melalui sesi dialog dan soal jawab yang interaktif, para peserta dapat memahami dengan lebih mendalam cabaran dan peluang dalam era digital ini.

Persatuan Pengguna Siber Malaysia (MCCA) komited untuk terus mendukung inisiatif seperti ini yang bertujuan meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang keselamatan siber. Kerjasama antara institusi pendidikan dan organisasi seperti MCCA adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang lebih peka dan bersedia menghadapi ancaman siber.

Dengan adanya program seperti ini, diharapkan lebih ramai pihak akan sedar tentang pentingnya keselamatan siber dan peranan AI dalam membentuk masa depan yang lebih selamat. MCCA akan terus berusaha melindungi hak pengguna dan memastikan mereka dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menavigasi dunia digital yang kompleks ini.